Regulamin

„Historia kołem się toczy 2022”

(Runda Mistrzostw Śląska Pojazdów Zabytkowych)

3. Amatorski Rajd Samochodowy 2022 – Historia

REGULAMIN – ZAPROSZENIE

I ORGANIZATOR
MIASTO SPORTU

42-221 Częstochowa, ul. Dzierżonia 4

tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 17:00)

II WSPÓŁPRACA

– Restauracja POLCAR

III CELE:

1. Popularyzacja zabytkowej i współczesnej motoryzacji

2. Integracja środowiska posiadaczy zabytkowych i współczesnych pojazdów

3. Podnoszenie umiejętności prowadzenia pojazdu oraz nawigacyjnych

4. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

5. Promocja walorów Jury Krakowsko-Częstochowskiej

IV TERMIN I MIEJSCE:

1. Imprezy odbędą się 09 października 2022 roku (niedziela)

2. Miejsce

Restauracja POLCAR – Sala ALTANA

ul. Nadrzeczna 1

42-262 Kolonia Poczesna (woj. śląskie)

3. Ramowy harmonogram

            8:30 – 9:45 – Praca Biura Zawodów

            10:00 – Powitanie uczestników i odprawa

            10:30 – Start 1 załogi na trasę

            15:30 – Meta 1 załogi

            od 15:30 – strefa bufetowa zaprasza 🙂

            od 15:30 – wystawa i konkurs elegancji pojazdów

            około 17:00 – Ogłoszenie wyników oficjalnych i rozdanie nagród

            (wyniki prowizoryczne będą wyświetlane na bieżąco w miarę przybywania załóg na       metę rajdu)
           

V TRASA i PUNKTY KONTROLNE:

Trasę należy pokonać zgodnie z opisem zawartym w Roadbooku (Książce Drogowej) który pobieramy w biurze zawodów.

Dodatkowo należy potwierdzić obecność na PKP (Punktach Kontroli Przejazdu) – samoobsługowych oraz z obsługą, rozwiązać zadania, odpowiedzieć na pytania, odnaleźć zdjęcia i wykonać próby oceny techniki jazdy (OTJ), próby zręcznościowe (SZ) oraz zmieścić się w limicie czasu na PKC (Punkcie Kontroli Czasu)

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu potwierdzania PKP znajdą się na Karcie Drogowej oraz zostaną omówione na odprawie.

VI PUNKTACJA:

Uczestnicy imprezy klasyfikowani są punktami ujemnymi:

6.1. Za stwierdzone usterki techniczne do 10 pkt.

6.2. Za jazdę na orientację na każdym odcinku punktowanym oddzielnie:-

– za każdą minutę wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC -1 pkt,

– za ominięcie próby polegającej na prowadzeniu pojazdu – 150% najgorszego wyniku próby,

– za ominięcie PKP – 5 pkt

– za ominięcie bezobsługowego PKP – 1 pkt, jednak łącznie nie więcej niż 10 pkt na jednym etapie

– za otwarcie koperty ratunkowej – 20 pkt

– za nie uczestniczenie w konkursie elegancji – 5pkt.

– fotozagadki – 1 pkt za każdą błędną odpowiedź

6.3 Za każdą błędną odpowiedź z przepisów prawa o ruchu drogowym -1 pkt.

6.4. Za każdą błędną odpowiedź z historii motoryzacji -1 pkt.

6.5. Za każdorazowe przekroczenie przepisów ruchu drogowego – 3 pkt, ale łącznie na rundzie nie więcej niż 10 pkt.

6.6. Za wszystkie próby nie polegające na prowadzeniu pojazdu, podczas imprezy – do 5 pkt. łącznie

6.7. Punktacja Próby Sprawności kierowania pojazdem – SZ

– Czas liczony jest z dokładnością do 0,01 sekundy. Za każdą 1 sekundę czasu

próby Uczestnik otrzymuje 0,1 pkt.; tzn. za każde 10 sekund czasu próby

otrzymuje 1 pkt.

–  Za potrącenie lub wywrócenie słupka, przekroczenie linii półmetka, nieudany

wjazd do garażu dolicza się 5 sek. do czasu próby.

– Za przekroczenie linii mety SZ obydwoma osiami 150% najgorszego czasu.

–  Maksymalna ilość punktów za próbę (taryfa) 150% najgorszego czasu.

–  Błędne przejechanie trasy próby (taryfa) 150% najgorszego czasu.

Szczegółowa punktacja OTJ, Sz i innych zadań – na karcie drogowej oraz przy próbach.

VII UCZESTNICTWO (ZGŁOSZENIA i WPISOWE):

Załoga składa się z Kierowcy i Pilota. Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy stosownej kategorii.

Dopuszcza się udział dodatkowych osób w ilości nie przekraczającej dopuszczalnej liczby miejsc w pojeździe.

Dopuszcza się start samego kierowcy.

Każdy pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać polisę OC.

Uczestnikami Historia kołem się toczy 2022 są kierowcy i piloci samochodów, o wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowanych do 31.12.1991r.,zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną, a nie jako środek codziennego transportu.

Uczestnikami Historia kołem się toczy 2022Youngtimer są kierowcy i piloci samochodów, o wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowanych do 31.12.2002r.,

Uczestnikami Amatorskiego Rajdu Samochodowego są kierowcy i piloci samochodów wyprodukowanych po 01.01.2003r.,

Wysokość wpisowego:

 Opłata za załogę (kierowca + pilot)
Historia kołem się toczy 202260,00 zł
Historia kołem się toczy 2022 – Youngtimer80,00 zł
Amatorski Rajd Samochodowy100,00 zł
Dodatkowa osoba (pow. 14 lat)20,00 zł

Formularz zgłoszeń dostępny na stronie www.rajdy.miastosportu.pl

w dniach 11.09 – 06.10.2022

Wpłaty należy dokonać na konto:

MIASTO SPORTU

ul. Dzierżonia 4; 42-221 Częstochowa

mBank: 06 1140 2004 0000 3502 8064 1089

Tytułem:

3ARS – Imię i nazwisko kierowcy

W ramach wpisowego organizator zapewnia m.in.:

– Itinerer + karty drogowe

– okolicznościowy numer startowy

– upominek dla załóg

– statuetki i nagrody dla najlepszych

– niestrzeżony parking przy Biurze Zawodów,

– poczęstunek + napoje

VIII KLASYFIKACJE

1. Historia kołem się toczy 2022: (samochody)

pre 1970 – (wyprodukowane do 31.12.1970)

post 1970 – (wyprodukowane do 31.12.1980)

post 1980 – (wyprodukowane po 01.01.1981 a przed 31.12.1991)

2. Historia kołem się toczy 2022 Youngtimer
Samochody wyprodukowane między 01.01.1992 a 31.12.2002

3. Amatorski Rajd Samochodowy

3.1 Samochody spalinowe i hybrydy – wyprodukowane od 01.01.2003

3.2. Samochody elektryczne – wyprodukowane od 01.01.2003

4. Klasyfikacja Drużynowa

W klasyfikacji drużynowej punktują 3 (trzy) najlepsze załogi zgłoszone pod jednakowo brzmiącą nazwą niezależnie od klasyfikacji.

Zdobywcy 1 miejsca otrzymują Puchar Przechodni ARS.

5. Puchar Pań

Klasyfikacja niezależna od innych, mogą w niej brać udział załogi składające się z dwóch pań: kierowcy i pilota.
(nie dopuszczamy przebieranek)

IX NAGRODY

Za zajęcie miejsc (w każdej kategorii) 1-3 statuetki (dla kierowcy i pilota) oraz nagrody niespodzianki

Najstarsze auto – pamiątkowa statuetka

Konkurs elegancji – zwycięzca – pamiątkowa statuetka

X RODO

1. Administratorem danych osobowych jest MIASTO SPORTU z siedziba

w Częstochowie.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem

biuro@miastosportu.pl

2. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:

– wykonanie umowy – czyli udział w Historia kołem się toczy 2022  & ARS

– świadczenie usług droga elektroniczną

– obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora

– przygotowanie numerów startowych

– przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji

– przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)

– umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom

– wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych

– przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom

– w celach wynikających z prawnych interesów Stowarzyszenia

– przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach

3. Czy potrzebne nam są Twoje dane?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych

uniemożliwia udział Historia kołem się toczy 2022 & ARS.

4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie udziału w zawodach.

Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i

rachunkowych oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia

ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych – szczególnie te z wyników – mogą być przetwarzane także po tym

terminie w celach archiwalnych i statystycznych.

5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz

podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej

wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, rok

urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostępne w tym publikowane na

stronie internetowej imprezy. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach

internetowych w tym w mediach.

6. Masz prawo do wniesienia żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych

– ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania

Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia

danych.

Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody

masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne

2. Wszystkich Uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin.

3. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.

4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury

osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w imprezie decyzją

Organizatora.

5. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Imprezie lub wykluczenia go w jego trakcie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,

robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w

Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,

materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą

one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD, DVD,

w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak

również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez

Organizatora.

8. Uczestnik Imprezy przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Miasto Sportu , ul. Dzierżonia 4

42-221 Częstochowa

9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Informacji dodatkowych udziela:

Łukasz Maletz

tel: 606 233 313 (poniedziałek – piątek, w godzinach 9:00 – 15:00)